TONES EVITADES

Evolutia, l'origen

Vam vindre al món fa 10 anys amb un missatge global:

La forma en la qual fem ús dels nostres recursos defineix el nostre nivell d'evolució com a espècie.

Aqueix missatge va marcar la nostra missió com a empresa pionera en l'Eficiència Energètica:
Crear i desenvolupar una nova visió empresarial basada a promoure productes i serveis que apunten a una gestió racional i eficient de l'energia.

Basant-nos en els resultats obtinguts en una dècada d'experiència, i atenent a la nostra sensibilitat a l'impacte de l'ús dels recursos energètics en un món global, ens reafirmar-nos amb més força que mai en la nostra visió inicial:
L'ús racional i eficient de l'energia no és ja una opció, és una obligació social i corporativa sense volta arrere.

La forma en la qual fem ús dels nostres recursos defineix el nostre nivell d'evolució com a espècie

Entorn associatiu i professional

Evolutia està present i forma part d'associacions i altres òrgans rellevants a l'entorn de l'eficiència energètica.

SECTOR ENERGIA

 • ITE (Institut Tecnològic de l'Energia)

 • ACOGEN (Associació Espanyola de Cogeneració)

 • AEC (Associació Espanyola de la Qualitat)

SECTORS ESPECÍFICS

 • AITEX (Associació d'Investigació de la Indústria Tèxtil)

 • ATEVAL (Associació d'Empresaris del tèxtil de la Comunitat Valenciana)

 • AECC (Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials)

ALTRES ÒRGANS RELLEVANTS

 • Cambra de Comerç espanyola a Miami

Expertise and Know How

R+D+I

DEPARTAMENT PROPI

Evolutia compta amb el seu propi departament d'innovació tecnològica, des d'on investiga i desenvolupa tecnologia pròpia d'aplicació directa al servei del client.

Un poderós exemple d'aquesta àrea és la creació d'ECRAS, una Plataforma de desenvolupament tecnològic propi per a la Visualització i Monitoratge Energètic, que ja està en el mercat en la seua versió més avançada.

A més, Evolutia col·labora en investigacions i projectes de R+D+i per a la implantació de sistemes de control i l'optimització de processos energètics.

COL·LABORACIONS EXTERNES

Per a empreses a través d'òrgans de govern com l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Per a Instituts Tecnològics sectorials com és el cas d'AITEX en el sector del tèxtil.

Guies d'estalvi

Les Guies d'Estalvi són una potent eina per a qualsevol empresa, ja que pot comparar els seus indicadors energètics amb els estàndards de competitivitat establits per Evolutia després d'un treball que dura quasi 3 anys i audita minuciosament el consum energètic de cada sector. Alguns exemples són:

 • La Guia d'Estalvi del sector Tèxtil publicat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

 • La Guia d'Estalvi Energètic en el sector de Rajoles Ceràmiques de la Comunitat Valenciana.

CERTIFICACIONS

!_certificaciones

Evolutia compta amb certificats que reconeixen les competències i habilitats de professionals del Sector Energètic amb:

 • Titulació Universitària Tècnica o Superior (Enginyer o Arquitecte).

 • Acreditació d'una experiència d'haver realitzat almenys 20 auditories energètiques en el sector.

 • Superació amb èxit (superior al 70% sobre 100%) l'examen d'acreditació o prova de coneixements expedit per l'AEC, Associació Espanyola per a la Qualitat.

Certificats amb els quals comptem:

 • Cap auditor energètic en Indústria.

 • Cap auditor energètic en edificació.

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES

El certificat d'eficiència energètica és un document que descriu l'eficàcia en consum d'energia d'un habitatge, local, oficina o immoble.
Evolutia disposa de tècnics acreditats i capacitats per a expedir els certificats d'eficiència energètica mitjançant eines aprovades pel Ministeri, tals com CALENER VyP, CALENER GT, LlDER, CE2, CE3, CE3X, CERMA i HULC.

CERTIFIED MEASUREMENT & VERIFICATION PROFESSIONAL

!_certificaciones

Amb la certificació CMPV (Certified Measurement & Verification Professional) emesa per A3e (Association of Energy Engineers) que tenen els seus professionals, Evolutia pot emetre Plans de Mesura i Verificació d'Estalvi Energètic basats en Protocol EVO (Efficiency Valuation Organization), així com verificacions de plans realitzats per tercers.

Evolutia compta amb informes EVO emesos en tots els sectors (Tèxtil, ceràmica, alimentació, edificació, serveis, etc).

ORIGEN DELS CERTIFICATS

 • El 75% dels certificats acreditats tenen el seu origen en les propostes implantades després d'una auditoria d'Evolutia.

 • Un 25% sorgeixen de clients que han dut a terme el seu treball d'auditoria amb altres empreses i ens sol·liciten el certificat d'estalvi per a justificar el pagament del servei.