TONES EVITADES

Casos d'èxit

Cas d'èxit

Sector ceràmic

481.948€

9,87%

Estalvi per millores de contratació

679.249€

8,50%

Estalvi per millores d’eficiència

1.161.197€

Importe ahorrado en total

4.805

tones de CO2 evitades

Client

 • Fabricant de material ceràmic.

 • Amb múltiples plantes de fabricació.

 • Fabricants de diverses línies de producte (matèria primera per al sector i producte ceràmic).

Serveis

 • Contractació i seguiment.

 • Gestió de l'eficiència.

Situació de partida

L'empresa es posa en contacte amb EVOLUTIA amb l'objectiu de reduir el seu cost energètic. Aquesta empresa vol assegurar-se que les ofertes de contractació de subministrament de gas i electricitat que té sobre la taula per a triar, siguen les millors del mercat. Necessita ser assessorada sobre aquest tema, tant en preu com en les fórmules aplicades per les comercialitzadores (situació contractual).

Al mateix temps desconeix la normativa dels sectors elèctric i de gas (facturació de subministraments).

En un estudi preliminar es detecta un potencial elevat de millora que es duria a terme a través d'una Auditoria d'Eficiència Energètica i s'acorda la seua implementació a partir dels resultats obtinguts de les millores de contractació.

Açò resol a més el requeriment exigit pel Reial Decret 56/2016 (que implica l'obligatorietat d'Auditoria d'Eficiència Energètica per a grans empreses).

Processos i resultats

CONTRACTACIÓ

La negociació de les millores contractuals d'energia així com selecció de les comercialitzadores més competitives i amb garanties, tant per a gas com a electricitat, va donar com resultat un estalvi total de 481.000 € a l'any.

Aquestes millores són:

 • Optimització dels termes fixos contractats.

 • Negociació del preu de l'energia (gas i electricitat).

 • Detecció d'irregularitats en la facturació.

 • Tractament i gestió d'impostos (impostos especials)

Tornada d'inversió: pràcticament immediat.

% d'estalvi: 9,87 % anual


EFICIÈNCIA

 • 27 mesures d'estalvi (MAE's) implantades derivades de l'auditoria d'eficiència energètica en les diferents plantes.

 • El 20% de les mesures van ser sense inversió (ajustos, regulacions, etc.).

 • El 50% de les mesures van ser d'inversió reduïda.

 • Un 30% de les mesures van ser aplicable a mitjà termini.

 • Emissions evitades: 4.805 tones de CO2.

 • Un pla de seguiment i certificació de les mesures aplicades corrobora el 98% de l'estalvi planificat.

% d'estalvi: 8,50 % anual

Tornada d'inversió: inferior a 1 any.

Cas d'èxit

Sector hoteler

869.170€

14,8%

Estalvi per millores de contratació

869.170€

Importe ahorrado en total

Client

 • Cas específic d'una cadena hotelera.

 • Cadena de 10 hotels amb gas i electricitat.

 • Un total de 20 contractes d'energia.

Serveis

 • Contractació i Seguiment.

Situació de partida

Aquesta empresa recorre a Evolutia per recomanació d'un client i per prescripció d'una associació de la qual Evolutia forma part, perquè no disposa de recursos ni coneixement per a gestionar la contractació d'energia a nivell de Grup.

A més es troben amb una dificultat afegida: pertanyen a un Grup Europeu i desconeixen la normativa espanyola, el mercat d'energia espanyol i els seus constants canvis.

Els professionals en alguns dels hotels són d'origen estranger i de parla no hispana.

Realitzen algunes gestions de forma extraordinària i puntual recolzant-se en comandaments intermedis, directors financers, directors d'hotel, caps de compra, etc., d'una manera poc unificada i dispersa.

Processos i resultats

CONTRACTACIÓ

 • Negociació del preu de l'energia (gas i electricitat).

 • Optimització dels termes fixos contractats segons normativa.

 • Supervisió i Seguiment continu del mercat així com del preu de l'energia durant els 365 dies per a millorar les bases inicials ja realitzades al costat de *Evolutia en la contractació prèvia (gas i electricitat).

 • Formació específica sobre mercats de gas i electricitat, normativa a aplicar, eficiència energètica com a millora a desenvolupar mitjançant una guia personalitzada sobre "bones pràctiques" per a cada hotel.

 • Es realitzen dues jornades anuals al grup d'enginyers de cada hotel (formació contínua).


CONTRACTACIÓ I SEGUIMENT

A més de la Contractació, el client requereix fer un pas més enllà del simple fet de sol·licitar ofertes a comercialitzadores:

Vol treballar la contractació de gas i electricitat amb fórmules més avançades que li garantisquen preus més baixos durant tot l'any i no puntualment quan arriben les dates de renovació dels seus contractes.

En resum vol contractacions 365adhoc (365 dies/any).

Cerca personalització en aquest servei ja que el marc normatiu pateix contínuament canvis que requereixen romandre constantment al dia.

Els serveis realitzats en l'apartat de Contractació van donar com resultat un estalvi inicial.

Sumant aquest estalvi inicial a l'estalvi final per treballar durant un any amb altres fórmules de contractació més flexibles i dinàmiques, s'ha aconseguit un estalvi total de: 869.170 €/any.

Tornada d'inversió: pràcticament immediat.

% d'estalvi: 14,8 % anual

Cas d'èxit

Sector alimentari

649.560€

11,2%

Estalvi per millores de contratació

807.435€

21,47%

Estalvi per millores d’eficiència

1.456.995€

Importe ahorrado en total

4.203

tones de CO2 evitades

Client

 • Fabricant multinacional de productes d'alimentació.

 • Amb diverses plantes de fabricació per Europa.

 • Fabricació de matèria primera per a tercers i producte elaborat final.

Serveis

 • Gestió de l'Eficiència

Situació de partida

L'empresa està constituïda com a Gran Empresa i a Espanya per tant està obligada a realitzar Auditories en les seues plantes industrials, segons el requeriment exigit pel RD 56/2016 (Obligatorietat d'Auditoria d'Eficiència Energètica per a Grans Empreses).

El seu interès no és tan sols auditar per a complir el RD (exigència) si no que es pretén complir amb la seua política de millora energètica i de medi ambient.

A més de voler estalviar i millorar les seues ràtios energètiques.

Es realitzen les auditories en les seues plantes industrials espanyoles amb tan bons resultats, que decideixen contractar i exportar el servei realitzat amb EVOLUTIA a nivell Europeu (plantes industrials d'Europa).

Una vegada acabat el projecte europeu, es replicarà en les seues plantes americanes.

Processos i resultats

GESTIÓ DE L'EFICIÈNCIA

Auditoria en Eficiència Energètica. Es realitza el Pla Estratègic Energètic a nivell Europeu obtingut de l'Auditoria i es fixen els indicadors energètics objectiu.

54 mesures d'estalvi (MAE's) implantades derivades de l'auditoria d'eficiència energètica en les diferents plantes.

 • El 27% de les mesures van ser sense inversió (ajustos, regulacions, etc.).

 • El 45% de les mesures van ser d'inversió reduïda.

 • El 25% de les mesures van ser d'inversió mitjana amb tornades ràpides inferiors a 1 any.

 • El 3% de les mesures van ser desestimades per no tenir tornada des del punt de vista energètic.