Evolutia gestiona ja el 34% del total de potència instal·lada en les plantes de cogeneració de la Comunitat Valenciana

EVOLUTIA destaca, entre altres àrees de coneixement, pel seu saber i experiència en l'optimització del rendiment de plantes de cogeneració.

A dia d'avui s'erigeix com una de les consultories amb major activitat en temes relacionats amb cogeneració, aconseguint la gestió del 34% del total de la potència instal·lada en les plantes de la Comunitat Valenciana.

En l'Àrea de Cogeneració, Evolutia gestiona 174,05 MW de potència instal·lada en plantes de tota Espanya, i 143,15 MW a la Comunitat Valenciana, on es troba la seua seu central i per tant el seu mercat natural, que compta amb una intensa activitat de cogeneració donada la presència de sectors industrials com el tèxtil o el ceràmic amb el seu subsector atomitzador.

Com a dada orientativa, aquesta gestió, representa aproximadament el 3% a nivell nacional i el 34% a nivell autonòmic de comunitat valenciana.

Segons Juan Carlos Leiva, Director Tècnic d’Evolutia: “Realitzem estudis de viabilitat de les empreses que gestionem per a analitzar el potencial de cogeneració existent. Es basen en la recopilació de dades mesurades en planta. La anàlisi se centra en el potencial d'aprofitament tèrmic i el compliment del REE (Rendiment Elèctric Equivalent)”.

Evolutia també ofereix serveis d'explotació de cogeneracions.

L'objectiu és estudiar les plantes en funcionament, calcular els costos i definir el règim d'activitat que major rendibilitat pot aportar.

Des d'aquesta àrea de treball, es duen a terme gestions que aporten valor referent a la gestió de manteniments, recanvis, assegurances de planta, organització del personal d'explotació de planta, modificacions de normativa que afecta a les plantes i gestions administratives formals, entre unes altres.

Compartir: