TONES EVITADES

Són cinc anys ja, Evolutia participa de nou al Màster d'Eficiència Energètica de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana

Les auditories d'eficiència energètica són una eina molt potent per a la detecció d'oportunitats d'estalvi energètic; des del 2016 són obligatòries per a grans empreses per RD 56/20216 i s'han de fer cada quatre anys, llevat que es disposi d'una certificació ISO 50001 que garanteixi que la gestió energètica està sistematitzada i integrada al dia a dia de l'empresa. Evolutia és una consultoria d'eficiència energètica que opera des del 2008, actualment a Europa i Llatinoamèrica, i un dels seus productes principals és precisament l'auditoria d'eficiència energètica: normalment aquest servei es presta garantint l'obtenció d'un nivell d'estalvi energètic determinat (entre un 7 i un 15%) i lligant la retribució econòmica de la consultora a la consecució d?aquests objectius.

Les auditories d'eficiència energètica s'han de fer d'acord amb la norma UNE i aquest procés és precisament el que hem explicat als alumnes del Màster d'Eficiència Energètica que l'UJI imparteix des de fa més d'un lustre.

Els conceptes deficiència energètica, monitorització energètica, protocol IPMVP, sistema de gestió energètica (SGE), plataforma de monitorització, norma ISO 50001, etc. etc. foren explicats, aportant els nostres 15 anys d'experiència a la gestió energètica d'empreses grans consumidores de gas i electricitat; i fent especial referència a la situació actual de crisi energètica que ha tornat a posar en valor la necessitat d'una gestió energètica excel·lent bolcada en l'eficiència energètica pròpiament dita, el procés de descarbonització, les energies renovables, el control dels estàndards a través de monitorització i tot això introduint el criteri (ja indispensable) de sostenibilitat.

 

Per a més informació contacta amb info@evolutia.eu