TONES EVITADES

"L'aprenentatge és experiència, tot l'altre és informació"