TONES EVITADES

Gestió de l'eficiència

Auditoria energètica integral

DETECTANT OPORTUNITATS D'ESTALVI I EFICIÈNCIA

Un estudi especialitzat i personalitzat, amb l'objectiu d'optimitzar energèticament els processos i instal·lacions existents i detectar aquelles oportunitats en mesures d'estalvi i eficiència energètica amb i sense inversió.

Mitjançant aquest estudi s'identifica el potencial d'estalvi i s'estableixen les solucions més apropiades.

Diagnòstic energètic

LA VERSIÓ EXPRESS DE LA NOSTRA AUDITORIA

Desenvolupament d'una anàlisi tècnica i econòmica amb l'objectiu d'identificar oportunitats d'estalvi d'energia per mitjà d'un Diagnòstic més ràpid i amb menys recursos que l’Auditoria.

Cogeneració

DONEM AMB EL PUNT ÒPTIM DE GESTIÓ I RENDIMENT EN LES PLANTES

Evolutia destaca pel seu coneixement i experiència en l'optimització del rendiment de plantes de cogeneració.

Estudis de viabilitat

Realitzem estudis de viabilitat de les empreses que gestionem per a analitzar el potencial de cogeneració existent. Els estudis estan basats en la recopilació de dades mesurades en planta, centrant l'anàlisi en el potencial d'aprofitament tèrmic i el compliment del REE (Rendiment Elèctric Equivalent).

Estudis de viabilitat de cogeneracions que ja existeixen

Recopilem dades mesurades en planta. L'anàlisi se centra en el potencial d'aprofitament tèrmic i el compliment del REE (Rendiment Elèctric Equivalent).

Serveis d'explotació de cogeneracions

L'objectiu és estudiar les plantes en funcionament, calcular els costos i definir el règim d'activitat que major rendibilitat pot aportar.
Duem a terme gestions que aporten valor referent a la gestió de manteniments, recanvis, assegurances de planta, organització del personal d'explotació de planta, modificacions de normativa que afecta a les plantes i gestions administratives formals, entre unes altres.

En la seua Àrea de Cogeneració, Evolutia gestiona 174,05 MW de potència instal·lada en plantes de tota Espanya, i 143,15 MW a la Comunitat Valenciana, on es troba la seua seu central i per tant el seu mercat natural, que compta amb una intensa activitat de cogeneració donada la presència de sectors industrials com el tèxtil o el ceràmic amb el seu subsector atomitzador.

AQUESTA GESTIÓ REPRESENTA:
3% A NIVELL NACIONAL
34% A NIVELL AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Assessoria energètica integral

APLICACIÓ DE LES MESURES QUE HAN RESULTAT DE L’AUDITORIA

Donem el suport necessari perquè el Pla Director Energètic obtingut en l'Auditoria s'execute amb el nostre coneixement.

  • Assessorament en el procés d'execució.

  • Regulació i desenvolupament d'enginyeria de les MAE (Mesures d'Estalvi Energètic) obtingudes en l'auditoria.

  • Subvencions.

  • Creació i supervisió d'Indicadors energètics.

Gestió de subvencions

L'ÈXIT DE LES SUBVENCIONS SOL·LICITADES PER EVOLUTIA ÉS DEL 97%

La gestió de subvencions és un àrea de gran expertise en Evolutia, que utilitzem per a facilitar als nostres clients la implantació de mesures que recomanem en les nostres auditories.

2,5 MILIONS D'EUROS ASSOLITS EN CONCESSIONS

Amb més de 2,5 milions d'euros assolits en concessions i més de 100 sol·licituds presentades, tant organismes concesors com a clients confereixen a Evolutia un alt reconeixement tècnic en aquesta matèria.

PERCENTATGE MITJÀ D'AJUDA ASSOLIDA RESPECTE A LA INVERSIÓ TOTAL: 17%

Evolutia aconsegueix per als seus clients el 17% de percentatge mitjà concedit respecte a la inversió total d'una empresa en la seua implantació de mesures energètiques.

FONTS DE SUBVENCIÓ

Evolutia aprofita les diferents línies de subvenció pública per a la inversió en eficiència energètica. Es gestionen amb entitats financeres i de govern que publiquen oficialment les seues línies d'ajuda.