TONES EVITADES

EVOLUTIA I ALICO CONVERTEIXENEL MEDI AMBIENT EN UN AVANTANTGE COMPETITIU A COLOMBIA.

ALICO compta amb EVOLUTIA COLOMBIA a Medellín, per optimitzar el consum i la gestió de la seua energia, mitjantçant un Pla Director d'Eficiència Energètica.