ECRAS

Evolutia posa a la teua disposició ECRAS, una Plataforma de desenvolupament tecnològic propi per a la Visualització i Monitoratge Energètic.

ECRAS permet monitoritzar de manera constant i gràficament el consum, així com portar el control dels costos previstos, comptant amb un doble sistema d'alarma:

  • Alarmes econòmiques: S'activen quan excedeix la previsió econòmica o quan es produeix una penalització.

  • Alarmes Tècniques: Quan se superen els valors o consignes predefinides s'avisa al client per trobar-se en una situació anormal o imprevista.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA Al SERVEI DEL MONITORATGE I EL CONTROL DELS CONSUMS D'ENERGIA

ECRAS UNIFICA LA INFORMACIÓ

FACTURES I CONTRACTES

ECRAS es configura també com una plataforma unificadora de la informació sobre contractes i factures d'energia, i es converteix en una base de dades documental idònia per a aquells departaments financers que donen valor a aquesta opció a l'hora de reportar, analitzar o enfrontar-se a auditories.

OBSERVATORI DELS MERCATS

MERCATS DE GAS I ELECTRICITAT

La plataforma ECRAS també compta amb informació fàcilment accessible sobre els Mercats de Gas i Electricitat, de manera en què els professionals que la utilitzen, compten amb dades rellevants sobre valors històrics, taules de repartiments de períodes horaris, i altres índexs de consulta que ofereix l'Observatori.

Monitoratge dels resultats

Una vegada aconseguits els objectius de millora, Evolutia proposa al client un seguiment dels escenaris eficients. La nostra experiència ens indica clarament que sense aquesta supervisió que s'allarga en el temps, els resultats d'aprovisionament i eficiència baixen. Així, posem a la seua disposició tant tecnologia avançada pròpia com el nostre coneixement i experiència en el marc de l'eficiència per a poder optimitzar els seus resultats al llarg del temps.

Resultats

Monitoratge dels resultats

Verificació, consolidació i optimització

Reconeixement situació actual

Implementació de millores

Escenari amb supervisió d'optimització

Escenari sense supervisió